Information den 14 maj 2017.

 

Trafikverket.

Vi har nu fått tillstånd från Trafikverket att vi får gräva längs med och trycka undre deras länsvägar. Jim på JTD har gjort ett bra jobb vi fick tillståndet utan några frågor eller kompletteringar. Detta innebär nu att BN kommer tillbaka om ca: två veckor och gräver färdigt i bl.a. Yxenhult och Tuthult.

 

Skanova.

Tyvärr väntar vi fortfarande på tillstånd från Skanova om att vi ska få nyttja deras rör under motorvägen.

 

Järnvägen Majenfors.

Fortfarande är det augusti som gäller för beslut om tillstånd att borra under järnvägen i Majenfors.

 

Hjälp med grävning på egen tomt.

Ni som behöver hjälp med grävning på egen tomt meddela mig omgående så skall jag ordna det med BN och att JTD ordnar ledningsutsättning. Vi gör det för vi ska ha med ett antal vägganslutningar och i de flesta av de fallen får föreningen ordna både ledningsvisning och grävning.

 

Grävning till vägganslutning.

I de fall föreningen nu bekostar grävning till vägganslutning noteras det och när den aktuella fastigheten senare skall anslutas till fibernätet debiteras fastigheten förutom insatskapitalet, då även för de kostnader föreningen haft specifikt för bl.a. grävning till den aktuella fastigheten.

 

Installation i hus.

På måndag 15 maj börjar JTD med två speciella arbetslag att installera fiberenheter i hus enligt den tidigare utsända listan. Listan finns även på vår hemsida: www.hannabadsfiber.wordpress.com

Vi vill betona att installationen inte medför att huset får direkt tillgång till fiber. Det återstår en hel del kopplingar i skåp och nodhus. Som vi tidigare skrivit är lämpligast platsen att placera fiberenheten på insidan av yttervägg där fiberledningen kommer in i huset. Från fiberenheten drar man sedan en nätverkskabel till den plats som är lämpligast för routern.

De som senare vill ha hjälp med nätverkskabel och att koppla upp router och WiFi kommer att erbjudas hjälp.

Vi återkommer till det vid ett kommande möte.

 

Kommande installationer i hus.

När grävningsarbetena är klara kommer vi med en ny lista över inkoppling av resterande hus.

Det är betydligt lättare att göra installationen i ett hus om man kan få en återkoppling om att signalen kommer fram till nodhuset.

 

För dagen.

JTD koppla just nu upp skåp och kommer att succesivt tillföra mer personalresurser när tryckningarna under vägarna är klara och fibernätets olika delar kan kopplas ihop.

 

 

Information till medlemmarna 2017-05-02.

 

Anslutna den 12 april 2017

Permanent boende (hushåll) inom vårt område.                   237 st.

Totalt antal anslutningar                                                     234 st.

Anslutna boende (hushåll grund för statsbidrag)               187 st.

Vägganslutningar (hushåll, grund för statsbidrag)             27 st.

Anslutna som utgör grund för statsbidraget                      214 st.

Det gör 90 % i anslutningsgrad vilket får betraktas som mycket bra.

Vi får tacka ett antal nya vägganslutningar i Yxenhult, Boda och Åmot för det.

 

Ekonomi den 12 april 2017.

I kassan                                          907 377,06

Betalt BN ex. moms.                    8 579 000,00

Lånat                                           4 951 375,00

Återbetald moms.                        1 162 349,00

Grävning.

BN har lämnat området, de kan inte gräva mer utan tillstånd och därför återkommer de först när vi har tillstånd från Trafikverket. Det återstår endast ca 4 km. att gräva för dem plus några serviser BN räknar då med att i en följd kunna gräva färdigt.

Tillstånd från Trafikverket.

Vi har nu fått återkoppling från trafikverket så nu pågår handläggning av vårt ärende.

Tillstånd att borra under järnvägen i Majenfors.

Vårt ärende om att borra under järnvägen i Majenfors kommer inte att handläggas förrän tidigast i augusti månad.

 

Tillstånd från Skanova.

Vi behöver även komma under motorvägen på två ställen. Vi har fått löfte från Skanova att få använda deras rör. Men det kommer att ta tid för de ska först klara ut vilka tekniska krav de ska ställa sedan skall deras jurister fundera på hur ett avtal ska se ut. Så lät det inte i början då var det inga problem och det är en ny lag som ger oss rätt att få nyttja deras rör under motorvägen. Det är därför det inte finns några färdiga avtal eller tekniska krav.

Vi ser det ändå som det bästa alternativet då en borrning under motorvägen är en mycket kostsam historia.

Fiber.

JTD har nu blåst nästan allt som nu kan blåsas, innan resterande grävning är klar. De kommer nu att inrikta sig på att få skåpen kopplade och klara tills de ska göra installationerna i husen. JTD vill helst att nätet är klart så de kan få en direkt återkoppling på att signalen fungerar när de gör inkopplingen i husen. Det är därför bokningslistan är med datum långt fram i maj. Någon ny lista kommer inte förrän vi har tillstånd klart från Trafikverket.

 

Egen inkoppling.

Vi kommer att ha ett möte där vi kommer att gå igenom hur man själv kan koppla in sin router. Vi kommer då även att gå igenom utbudet som vi kan ta del av via Zitius. JTD kommer att hjälpa alla som behöver hjälp med den egna uppkopplingen dessutom kan man få hjälp om man behöver ha förstärkare på Wi-Fi. Likaså om man behöver hjälp med att dra nätverkskabel. För alla tjänsterna debiterat JTD enligt prislista med avräknat rotavdrag.

Hemsidan.

Vi har problem med vår hemsida, det är svårt att lägga in dokument. Vi ska se över om vi ska byta leverantör av hemsidan.

Information på mail.

Det finns några som klagar över att de inte får mail.

Jag sänder mail till alla som angett en mailadress och jag får inga meddelande om att det är mail som inte nått mottagaren.  Jag har fått förklarat att det finns filter som kan ta bort mail och det kan hända när man gör stora utskick och kanske särskilt när man gör stora utskick som hemlig kopia. Att jag gör utskicken som hemlig kopia är av omsorg om era mailadresser så ingen ska kapa dem och använda dem till all möjlig marknadsföring. Kan inte ni som vet om att någon inte får mail hjälpa till med att vidarebefordra mailet så alla får del av informationen.

Som jag skrivit i tidigare mail kommer all viktig information till alla medlemmar även som brev med vanlig postbefordran.

 

IP Only i Yxenhult.

IP Only har tagit ytterligare kunder i Yxenhult. Argumenten de använder är att de är billigare, hur de kan bli det utan statsbidrag, och att de skall använda vårt nät till sina kunder i Yxenhult. Vi har inte blivit tillfrågade och jag tror nog att vi har lite att säga till om i det fallet. Jag tycker att de som anslutit sig till IP Only agerat väldigt osolidariskt mot sina grannar i Yxenhult. Dessutom tycker jag att det är bedrövligt att Örkelljunga kommun släpper loss IP Only och låter dem aggressivt agera inom det område vi verkar.

Bredbandssamordnaren i Örkelljunga har vid våra möten och även i tidningsreferat sagt sig vilja aktivt verka för att vi skulle få en massiv uppslutning av medlemmar från området. Nu skriver bredbandssamordnaren att nu sätter Örkelljunga Kommun ner foten för samarbete med oss och att vi ska vara tacksamma och nöjda med det vi fått. Man blir onekligen förvånad.

Vi har tagit del av det avtal som IP Only har med Örkelljunga Kommun. Ett ganska bedrövligt dokument När en kommun skriver under ett avtal borde det göras av någon tjänsteman som har lite faktakunskap och även är lite kunnig i juridik. I detta fall verkar tjänstemannen oengagerad och okunnig, man har missat det väsentliga i sitt uppdrag, att tillvaratagit kommuninnevånarnas intresse.

Vi kommer att ha ett betydande och bestående värde på den insats vi gjort i vårt fibernät. De som gått till IP Only kan fundera på vad de har för värde på de pengar de satsat.

Årsmöte

Kallelse till årsmöte tisdagen den 25 april 2017 kl. 18:00 Fullmäktigesalen, Förvaltningsbyggnaden, Markaryd.
Stadgeenliga ärenden
Anmälan på mail lars-inge.k@telia.com

Styrelsen.

Lite Information

Just nu pågår ingrävning av service i Yxenhults området. Ni som skall gräva själva snart kommer JTD och blåser fiber. Då måste ni vara klara med den egna
grävningen.

BN flyttar nu från Yxenhult, men återkommer när vi har tillstånd från Trafikverket, då vi kan gräva resten på östra sidan av Yxenhult.

Vi har ställt frågan till Örkelljunga Kommun om de kan lämna bidrag med 276 000 kronor till fiber längs med Yxenhultsvägen. Vi har ju för lite anslutningar längs med vägen för att det ska bli ekonomiskt rimligt att ansluta sig. Trots det ser vi en samhällsnytta med att gräva fiber längs den vägen nu när vi kan bidra med 440 000 kronor av vårt statsbidrag.
Tyvärr har vi fått ett mycket märkligt svar från tjänstemannen på Örkelljunga kommun. Att nu måste Örkelljunga Kommun sätta ner foten och vi ska vara nöjda med det vi fått och vi ska inte inkräkta på IP Only:s område. Man har glömt att vi i vår förening verkat i Örkelljunga kommun sedan 2015. IP Only har dykt upp först de senaste månaderna.
Mycket märkligt att Örkelljunga kommun månar så om en kommersiell aktör.
Om IP Only överhuvudtaget kommer att gräva fiber på landsbygden i Örkelljunga kommer de som anslutit sig att få betala fullt ut, genom avgifter, vad det kostar att bygga fiber på landsbygden utan statsbidrag.
De kommer även att få uppleva hur det är att vara i händerna på riskkapitalister. Inom ett par år är kanske IP Onlys abonnenter en handelsvara som säljs mellan olika riskkapitalbolag.

Under kommande vecka grävs färdigt i Ripe, Tuthult, Åmot och Holma, så när som på de som har anslutning till Trafikverkets vägar. Vi har ännu inte tillstånd från Trafikverket så de får vänta lite till, liksom de i Yxenhult. Egentligen är allt beroende på att grävningsarbetena hittills har gått otroligt fort och bra.
Efter Holma fortsätter vi mot Majenfors på den gamla vägen mellan Västra Haghult och Majenfors.
Efter det flyttar BN sina stora maskiner till Hörby och nya objekt. Kvar i området blir ett par mindre maskiner för slutarbeten och kompletteringar.

Fiberblåsning pågår och är nu färdig i de flesta byar där grävarbetena är klara.
JTD kommer nu att börja göra installationer i husen och vi kommer att göra upp en plan med ca: 8 hus per dag. Det är viktigt att vi hjälps åt att ställa upp, själva eller med hjälp av grannar, på de tider vi får tilldelade.
Plan med tider för installationer i hus återkommer vi till i kommande vecka.
Installationen i husen innebär inte att vi blir uppkopplade med fiber till nätet det blir vi först när skåpen är kopplade till nodhuset och Zitius tänt upp nätet.
Vi tror att det blir vid halvårsskiftet.

Information

Stölderna fortsätter.
I natt var det dieseltjuvar i farten igen. Grävmaskinerna som var uppställda i Yxenhult blev tömda på diesel.

Grävningsarbeten Hannabad.
Grävningsarbetena i Hannabad är snart avklarade. Tyvärr måste BN gräva över vägbanan vid sista anslutningen i Hannabad på vägen ut mot Hannabad Tunby.
Vägen kommer därför att vara avstängd lördag 18 februari kl. 09:00 till kl. 11:00.
Skyltar med vägvisning kommer att vara utsatta.

Grävning på egen tomt.
Ni som själva gräver på er egen tomt måste försöka göra det så snart som möjligt efter BN grävt färdigt i området. Fiberblåsarna har klagat på att de inte kan bli klara med fiberblåsningen, då det är flera tomter där slangen inte är ingrävd.

Konkurrerande verksamhet.
Vår kollega i branschen IP Only har värvat kunder mitt inne i Yxenhult. Kunder som egentligen borde vara medlemmar i vår förening. Men de anser sig nu ha gjort en bättre affär än vi som är medlemmar i vår egen förening.
Men en enkel kalkyl visar att de istället har gått på en riktig nit.

En anslutning på landet kostar ca: 60 000 kronor att bygga. Vi får statsbidrag på 60 % det blir ett bidrag på 36 000 kronor. Vi betalar 20 000 kronor i anslutning. (23 000 kronor för efteranslutning) Återstår 4 000 kronor som föreningen tänker låna upp och som vi sedan får betala av via avgifter till vår förening.

IP Only påstår att de bygger sitt nät utan några bidrag, då blir deras kalkyl: Anslutningen kostar 60 000 kronor att bygga, de debiterar anslutningsavgift på 19 800 kronor. Återstår således 40 200 kronor som de måste finansiera genom avgifter de debiterar sina kunder, för ingen kan väl tro att riskkapitalbolaget IP Only bedriver välgörenhet.

Installation av fiber i husen.
JTD kommer snart att börja göra installationer i husen. Vi måste räkna med att vi får avsätta en dag för installationen. De kommer att göra 7 hus per dag. Kan vi inte själva den dag de kommer får vi ta hjälp av en granne som kan låsa upp.
Det är för att vi ska kunna hålla kostnaderna nere som vi inte kan planera noggrannare. Vi återkommer i god tid med dagar för installation.

Vi återkommer
Hälsningar
Lars-Inge