Årsmöte

Kallelse till årsmöte tisdagen den 25 april 2017 kl. 18:00 Fullmäktigesalen, Förvaltningsbyggnaden, Markaryd.
Stadgeenliga ärenden
Anmälan på mail lars-inge.k@telia.com

Styrelsen.

Lite Information

Just nu pågår ingrävning av service i Yxenhults området. Ni som skall gräva själva snart kommer JTD och blåser fiber. Då måste ni vara klara med den egna
grävningen.

BN flyttar nu från Yxenhult, men återkommer när vi har tillstånd från Trafikverket, då vi kan gräva resten på östra sidan av Yxenhult.

Vi har ställt frågan till Örkelljunga Kommun om de kan lämna bidrag med 276 000 kronor till fiber längs med Yxenhultsvägen. Vi har ju för lite anslutningar längs med vägen för att det ska bli ekonomiskt rimligt att ansluta sig. Trots det ser vi en samhällsnytta med att gräva fiber längs den vägen nu när vi kan bidra med 440 000 kronor av vårt statsbidrag.
Tyvärr har vi fått ett mycket märkligt svar från tjänstemannen på Örkelljunga kommun. Att nu måste Örkelljunga Kommun sätta ner foten och vi ska vara nöjda med det vi fått och vi ska inte inkräkta på IP Only:s område. Man har glömt att vi i vår förening verkat i Örkelljunga kommun sedan 2015. IP Only har dykt upp först de senaste månaderna.
Mycket märkligt att Örkelljunga kommun månar så om en kommersiell aktör.
Om IP Only överhuvudtaget kommer att gräva fiber på landsbygden i Örkelljunga kommer de som anslutit sig att få betala fullt ut, genom avgifter, vad det kostar att bygga fiber på landsbygden utan statsbidrag.
De kommer även att få uppleva hur det är att vara i händerna på riskkapitalister. Inom ett par år är kanske IP Onlys abonnenter en handelsvara som säljs mellan olika riskkapitalbolag.

Under kommande vecka grävs färdigt i Ripe, Tuthult, Åmot och Holma, så när som på de som har anslutning till Trafikverkets vägar. Vi har ännu inte tillstånd från Trafikverket så de får vänta lite till, liksom de i Yxenhult. Egentligen är allt beroende på att grävningsarbetena hittills har gått otroligt fort och bra.
Efter Holma fortsätter vi mot Majenfors på den gamla vägen mellan Västra Haghult och Majenfors.
Efter det flyttar BN sina stora maskiner till Hörby och nya objekt. Kvar i området blir ett par mindre maskiner för slutarbeten och kompletteringar.

Fiberblåsning pågår och är nu färdig i de flesta byar där grävarbetena är klara.
JTD kommer nu att börja göra installationer i husen och vi kommer att göra upp en plan med ca: 8 hus per dag. Det är viktigt att vi hjälps åt att ställa upp, själva eller med hjälp av grannar, på de tider vi får tilldelade.
Plan med tider för installationer i hus återkommer vi till i kommande vecka.
Installationen i husen innebär inte att vi blir uppkopplade med fiber till nätet det blir vi först när skåpen är kopplade till nodhuset och Zitius tänt upp nätet.
Vi tror att det blir vid halvårsskiftet.

Information

Stölderna fortsätter.
I natt var det dieseltjuvar i farten igen. Grävmaskinerna som var uppställda i Yxenhult blev tömda på diesel.

Grävningsarbeten Hannabad.
Grävningsarbetena i Hannabad är snart avklarade. Tyvärr måste BN gräva över vägbanan vid sista anslutningen i Hannabad på vägen ut mot Hannabad Tunby.
Vägen kommer därför att vara avstängd lördag 18 februari kl. 09:00 till kl. 11:00.
Skyltar med vägvisning kommer att vara utsatta.

Grävning på egen tomt.
Ni som själva gräver på er egen tomt måste försöka göra det så snart som möjligt efter BN grävt färdigt i området. Fiberblåsarna har klagat på att de inte kan bli klara med fiberblåsningen, då det är flera tomter där slangen inte är ingrävd.

Konkurrerande verksamhet.
Vår kollega i branschen IP Only har värvat kunder mitt inne i Yxenhult. Kunder som egentligen borde vara medlemmar i vår förening. Men de anser sig nu ha gjort en bättre affär än vi som är medlemmar i vår egen förening.
Men en enkel kalkyl visar att de istället har gått på en riktig nit.

En anslutning på landet kostar ca: 60 000 kronor att bygga. Vi får statsbidrag på 60 % det blir ett bidrag på 36 000 kronor. Vi betalar 20 000 kronor i anslutning. (23 000 kronor för efteranslutning) Återstår 4 000 kronor som föreningen tänker låna upp och som vi sedan får betala av via avgifter till vår förening.

IP Only påstår att de bygger sitt nät utan några bidrag, då blir deras kalkyl: Anslutningen kostar 60 000 kronor att bygga, de debiterar anslutningsavgift på 19 800 kronor. Återstår således 40 200 kronor som de måste finansiera genom avgifter de debiterar sina kunder, för ingen kan väl tro att riskkapitalbolaget IP Only bedriver välgörenhet.

Installation av fiber i husen.
JTD kommer snart att börja göra installationer i husen. Vi måste räkna med att vi får avsätta en dag för installationen. De kommer att göra 7 hus per dag. Kan vi inte själva den dag de kommer får vi ta hjälp av en granne som kan låsa upp.
Det är för att vi ska kunna hålla kostnaderna nere som vi inte kan planera noggrannare. Vi återkommer i god tid med dagar för installation.

Vi återkommer
Hälsningar
Lars-Inge

Tjuvar i farten.

BN har i natt drabbats av den tredje dieselstölden på mycket kort tid. BN har alltid minimalt med diesel i maskinerna ca. 10 till 15 liter men förutom dieselstölderna görs det även skadegörelse på maskinerna, för att komma åt dieseln.
Den långa grävsträckan på gamla banvallen, mot Yxenhult har varit svår. Det har varit för långt att köra grävmaskinerna till något skyddat ställe och väldigt enkelt för tjuvar att komma åt maskinerna. I natt var maskinerna uppställda på vägen i Höjalt. Men även där hittade tjuvarna maskinerna och gjorde skadegörelse och stal diesel.

I måndags var tjuvar inne och stal motorsåg och verktyg hos min granne i Berg. Mellan kl. 11:00 och 12:00 mitt på dagen trots att grannen var hemma under tiden. Tydliga spår i snön visade var de gått och var de tagit sig in. Inte för jag tror på ett samband men det visar att man inte kan vara nog observant över vad som händer.

BN vädjar nu till alla i området att vara observanta och hjälpa till att hålla uppsikt över maskinerna.

Jag får påpekande och ibland ganska irriterade påpekande att alla inte får mina mail. Jag kan konstatera att alla mailadresser jag fått är inlagda i min maillista och jag får inga mail tillbaka som visar att mailen inte skulle kommit fram till mottagaren. Jag har lagt mycket tid på att försöka komma till rätta med problemen.
Jag har nu fått besked från sakkunniga att kommer det inte rapport tillbaka till mig är det inte fel på adressen och felet är inte i min dator .
De sakkunniga menar att vid stora utskick kan vissa filter agera och filtrera bort mail som skräppost. Det kan vara i mottagarens dator men det finns även andra filter på vägen som kan sortera bort mailet. Ett bortsorterat mail rapporteras inte till avsändaren.
Jag kan bara råda er som vet att er granne inte får mail vidarebefordra ert mail till grannen. Det är det enklaste sättet att komma tillrätta med problemen. Vi alldeles strax hemsidan klar att använda. www-hannabadsfiber.se efter det kan alla själva hämta information där.

Med hälsning
Lars-Inge

Information.

Information.
Mötet 2017-01-31.
Vi var 109 anmälda till mötet men vi blev ca:130. Mycket bra att så många kom. Vår första tanke var att ha mötet i biosalongen men Folkhögskolan har bokat lokalen en längre tid för sin Vinterrevy.

Vägföreningar, vägtrummor.
Många gånger kan det vara svårt att se vägtrummorna. För att undvika skador på trummorna vid fiberplöjningen behöver vi hjälp med att märka ut vägtrummorna.

Egen grävning.
Ni som skall gräva själva på er tomt. Märk ut med utsättningspinne, rejält nedslagna i marken, tydligt var fibern skall gå in på er tomt. Och var den ska gå in i huset. Är det lång sträcka behöver ni kanske fler pinnar. Utan rätt utsatt ledning vet BN inte hur lång slang de ska rulla ut. Det skall vara utsättningspinnarna, det får inte vara någon annan markering då det lätt kan bli misstag. Skriv ert telefonnummer på en pinne. Viktigt om man behöver kontakta er.

Hjälp med grävning.
Ni som vill att BN ska gräva in slang åt er, märk ut enligt ovan men skriv ett tydligt meddelande att ni vill ha hjälp med grävning eller ta kontakt med BN när de kommer till er by. Tänk på att ni måste själva beställa ledningsvisning. Gå samman några och hjälps åt. Glöm inte att informera om andra ledningar typ vattenledningen, avlopp o.s.v.

Slang.
Vill ni ha slang innan BN passerar er fastighet maila lars-inge.k@telia.com så ordnar vi slang och märkband. Hittills har vi delat ut över 2 000 meter slang.

Utsättningspinnar.
Finns att hämta. Kör gamla E4:an mot Skånes Fagerhult, ta till höger mot Healt 75 meter. Utsättspinnarna ligger vid fiberskylten.

Fiberblåsning.
JTD blåser nu fiber i de slangar som är på plats. JTD utgår från att ni skall ha mediaomvandlaren på insidan av ytterväggen. Har ni för avsikt att placera den längre in i huset måste ni skriva på en träbit eller utsättningspinne hur många meter ni behöver för att komma dit ni vill ha mediaomvandlaren. Av tekniska skäl vill JTD inte skarva fiberledningen. I detta skede lämnar JTD fiberledningen i rulle på ytterväggen.
En rekommendation är att ha mediaomvandlaren på insidan av ytterväggen och gå vidare med nätverkskabel.

Ni som dragit in slangen i huset.
Ni måste ha slangen blottad vid husgrunden. JTD måste kapa av slangen där, så att de utan problem, kan blåsa fram fiberledningen. När de sedan skall montera utrustningen i huset för de in fiberledingen i den redan indragna slangen och skarvar sedan ihop slangen. Även här gäller att ni måste skriva hur många meter fiberkabel ni behöver i huset.

Kommande installation.
Tanken är att när det blir aktuellt med installation i husen skall alla få brev om tider då man gör installationen. Troligen blir det så att man tar ett antal hus åt gången det blir då lättare att planera och komma överens om lämpliga tider.

Hjälp att komma igång med fiber i huset.
Vi planera att JTD ska lämna pris på ett paket som innebär att de som vill ha hjälp att montera egen utrustning typ dator, Tv och telefon skall kunna få hjälp med det.
Lämpligt blir att var och en beställer hjälpen i samband med installationen.

Markupplåtelseavtal.
Det saknas fortfarande en del markavtal. Ni som vill ha ett eget ex. vid kommande möten finns avtal undertecknade av föreningen.

Tidplan.
Vi lämnar ingen tidplan men projektet skall vara slutredovisat för december månad
2017.

Frågor om budget.
Vi har fått frågor om budget. Vi har ingen budget men väl en kalkyl som innebär att varje anslutning kostar ca:23 000 kronor och tanken är att föreningen ska låna upp så mycket att varje anslutning inte kostar medlemmen mer en det som redan betalats in.
Att tänka på är att när vi tog beslut att köra igång projektet var kalkylen drygt 28 000 per anslutning.

Årsmöte.
Just nu är allt så intensivt att vi inte har tid att planera ett årsmöte vi får återkomma till det.

Hemsida.
Vi har startat upp en hemsida: http://www.hannabadsfiber.se efterhand kommer vi att lägga in information.

Styrelsen